trening umiejętności społecznych tus


Trening Umiejętności Społecznych TUS dla dzieci i młodzieży zmagającymi się z trudnościami, takimi jak:

  • wysokofunkcjonujący autyzm
  • lękliwość, nieśmiałość
  • zaburzenia i choroby psychiczne
  • niepełnosprawność intelektualna
  • Zespół Downa
  • zaburzenia zachowania

Trening poprzedzony jest wstępną konsultacją psychologiczną, która pozwala zakwalifikować dziecko do grupy TUS lub do treningu indywidualnego. W czasie konsultacji odbywa się diagnoza potencjału i analiza zachowania.