Cennik
terapia poznawczo-behawioralna (cbt) dzieci i młodzieży
150zł/50min
sesja indywidualna - Racjonalna terapia zachowania (rtz) dla dorosłych
150zł/50min
sesja grupowa - racjonalna terapia zachowania (rtz) dla dorosłych
80zł/60-90min
terapia trudności szkolnych
150zł/50min
poradnictwo psychologiczne dla rodziców
150zł/50min
konsultacja psychologiczna
150zł/50min
terapia neuropsychologiczna
indywidualna

grupowa
120zł/50min

70zł/50min

 

trening umiejętności społecznych tus

70zł/60min
opinia psychologiczna
100zł
UWAGA: w przypadku wystąpienia przeszkód w dotarciu na umówioną wizytę należy ją odwołać najpóźniej do 24h przed umówionym spotkaniem poprzez rozmowę telefoniczną lub sms. Wizyta nieodwołana lub odwołana po terminie jest traktowana jako pełnopłatna (po uwzględnieniu zdarzeń losowych). Płatność za nią należy uiścić przed kolejnym spotkaniem.