terapia poznawczo-behawioralna CBT
dzieci i młodzieży


Terapia poznawczo-behawioralna CBT należy do rodziny terapii, której skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych. Jest to terapia krótkoterminowa.

Leczenie:

 • depresja
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • mutyzm wybiórczy
 • zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja)
 • zaburzenia jedzenia u małych dzieci
 • ssanie kciuka, obgryzanie paznokci, trudne nawyki
 • zaburzenia tikowe
 • zaburzenia wydalania (moczenie nocne, zanieczyszczanie się kałem)
 • niska samoocena, poczucie własnej wartości
 • FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy
 • choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD)
 • zachowania autoagresywne, tendencje samobójcze
 • zaburzenia zachowania
 • Trichotillomania (nawykowe wyrywanie włosów)
 • Dermatillomania (trudne nawyki dermatologiczne)