Terapia pamięci i innych funkcji poznawczych dla seniorów

Zajęcia są skierowane dla seniorów z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, cierpiącymi na choroby neurodegeneracyjne, demencje, po udarach mózgu, z afazją (trudnościami z mową), przejawiających deficyty funkcji poznawczych (pamięć, myślenie, uwaga, percepcja, orientacja, umiejętności językowe). Poziom ćwiczeń jest dostosowywany do funkcjonowania poznawczo-społecznego uczestnika. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub grupowo (maks. 3 osoby). W czasie zajęć pracujemy w zakresie:

Zapraszam Państwa serdecznie!