terapia neuropsychologiczna


W swoim około 10-letnim doświadczeniu w pracy z pacjentami zmagającymi się między innymi z neurodegeneracjami, odkryłam swoje powołanie i pasję. Jest to obszar pracy z pacjentem szczególnie mi bliski, ponieważ zaczął się właśnie od kontaktu z człowiekiem, pomocy, wsparcia i okazji do próby zrozumienia, czego on doświadcza i czego potrzebuje. Prowadziłam także terapię funkcji poznawczych, między innymi pacjentów z chorobą Alzheimera, zespołem zaniedbywania połowiczego, po udarach mózgu, z demencjami. W swojej pracy z drugim człowiekiem, bardzo ważne jest dla mnie okazanie mu serca, życzliwości, zbudowanie komfortowej i ciepłej atmosfery. 


Terapia jest skierowana do osób, u których występują zaburzenia funkcji poznawczych, a więc zdolności, które pozwalają odbierać i przetwarzać bodźce docierające z otoczenia. Zalicza się do nich:

 • spostrzeganie zmysłowe (słuchowe, wzrokowe, dotykowe);
 • pamięć;
 • uwagę;
 • myślenie i funkcje wykonawcze (związane z planowaniem i kontrolą czynności, zadań);
 • mowę;
 • praksję (kontrolę ruchów celowych).

  Zaburzenia te pojawiają się najczęściej w wyniku choroby lub uszkodzenia mózgu, wrodzonego albo nabytego np. wskutek urazu głowy, udaru, niedotlenienia, infekcji. 


Terapia neuropsychologiczna kierowana jest do osób dorosłych w obszarze:

 • uszkodzenia mózgu (po udarze mózgu, zabiegach neurochirurgicznych, urazach czaszkowo-mózgowych),
 • afazji (zaburzenia mowy),
 • łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych (Mild Cognitive Impairment, MCI),
 • zespołów otępiennych (jak np. choroba Alzheimera, otępienie z ciałkami Lewy`ego, otępienie czołowo-skroniowe),
 • z zaburzeniami funkcji poznawczych, tj. funkcji pamięci, uwagi, myślenia, funkcji wykonawczych, wzrokowo-przestrzennych,
 • z zespołem zaniedbywania połowiczego.

Terapia kierowana jest także do dzieci i młodzieży, które przejawiają trudności w koncentracji uwagi, zapamiętywaniu, w tym o podłożu neurologicznym.
Terapia prowadzona jest indywidualnie oraz grupowo.
Nabór - bezpłatne badanie neuropsychologiczne
Beautiful female doctor examining xray while standing in studio

Image by Tonodiaz on Freepik

Jak wziąć udział?

Zapraszam osoby dorosłe (18-75 r. ż.) do wzięcia udziału w bezpłatnym badaniu neuropsychologicznym i spotkaniach terapeutycznych w ramach opracowania studium przypadku do pracy podyplomowej.
Osoby, które mogą wziąć udział w spotkaniach:

 • po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych,
 • po operacjach neurochirurgicznych,
 • przejawiające łagodne zaburzenia poznawcze (MCI),
 • cierpiące na choroby neurodegeneracyjne (np. choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona),
 • po udarach mózgu,
 • pacjenci z zaburzeniami mowy, pamięci, funkcji wykonawczych,
 • z zespołem zaniedbywania połowiczego.

Warunkiem udziału w spotkaniach jest zgoda na opublikowanie wyników badań do pracy zaliczeniowej (podyplomowej) oraz dokumentacji medycznej. Gabinet Psychologiczny Progressio prowadzi nabór i z góry zastrzega, że nie każda osoba może zostać zakwalifikowana ze względu na ograniczoną ilość miejsc.