„Bycie empatycznym to widzenie świata oczami drugiego, a nie widzenie własnego odbitego w jego oczach.” (Carl Rogers)

mgr Monika Żaba

Psycholog, absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, certyfikowany terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych TUS SST, specjalista terapii pedagogicznej, diagnosta i terapeuta ręki dzieci i młodzieży, członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji (PTD).

Posiadam ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie praktyk/wolontariatu na rzecz dzieci i osób dorosłych w placówkach takich jak: szpitale dziecięce (na oddziałach onkologii i hematologii, chirurgii, pediatrii) zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej, hospicja dla osób dorosłych - seniorów. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w przedszkolu specjalnym i ogólnodostępnym, w domu dziennego pobytu dla seniorów, w szkole podstawowej, przy aktywizacji osób bezrobotnych. Aktualnie pracuję w szkole podstawowej. Moim mentorem, największym autorytetem i wyznacznikiem podejścia w pracy psychologicznej z drugim człowiekiem jest Carl Rogers - jeden z głównych przedstawicieli psychologii humanistycznej, twórca psychoterapii zorientowanej na klienta.

W Progressio prowadzę: terapię pedagogiczną (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), treningi umiejętności społecznych, zajęcia rozwijające dla seniorów, poradnictwo dla rodziców, konsultacje psychologiczne, wsparcie i pomoc psychologiczną.