Progressio Monika Żaba,
ul. Bohaterów Westerplatte 9/224,
65-034 Zielona Góra