Terapia trudności szkolnych
Diagnoza pod kątem trudności szkolnych
100 zł / 80 min
Omówienie wyników, wydanie opinii, przygotowanie planu terapeutycznego
50 zł
Terapia "Dziecięca Matematyka" (zajęcia indywidualne)
90 zł / 50 min
Terapia (zajęcia indywidualne)
90 zł / 50 min
Terapia (zajęcia grupowe maks. 3 os.)
90 zł / 50 min
Trening Umiejętności Społecznych
Diagnoza potencjału uczestnika i analiza zachowania
150 zł / 60 min
Sesja indywidualna
70 zł / 60-90 min
Sesja grupowa (maks. 3 os.)
70 zł / 60-90 min
Terapia ręki
Diagnoza pod kątem terapii ręki i opracowanie programu terapeutycznego
100 zł / 60 min
Sesja indywidualna
90 zł / 30-50 min
Sesja grupowa (maks. 3 os.)
80 zł / 30-50 min
Trening pamięci i innych funkcji poznawczych dla seniorów
Sesja indywidualna
90 zł / 50 min
Sesja indywidualna (przy minimum 3 sesjach w tyg.)
70 zł / 50 min
Sesja grupowa (maks. 3 os.)
60 zł od osoby / 50 min
Sesja grupowa (maks. 3 os. przy minimum 3 sesjach w tyg.)
50 zł od osoby / 50 min
Poradnictwo psychologiczne dla rodziców
Sesja skrócona
50 zł / 30 min
Sesja
90 zł / 60 min
Konsultacja psychologiczna
Sesja skrócona
50 zł / 30 min
Sesja
90 zł / 60 min
Niestawienie się lub odwołanie wizyty w tym samym dniu - opłata 100%.
Możliwość ustalenia indywidualnego cennika.