terapia neuropsychologicznaTerapia neuropsychologiczna kierowana jest do osób zmagających się z trudnościami takimi jak:

  • udar mózgu
  • afazja (trudności w mowie)
  • mały kontakt wzrokowy, trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, komunikacji
  • choroba Alzheimera
  • demencje
  • inne choroby neurodegeneracyjne
  • trudności w koncentracji uwagi.

    Terapia kierowana jest także do dzieci i młodzieży, które przejawiają trudności w koncentracji uwagi, zapamiętywaniu, w tym o podłożu neurologicznym.